Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2020-02-04

aventuro.cz (“my”, “nás” nebo “naše”) provozuje webové stránky aventuro.cz (“Služba”).
Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší Služby a o možnostech, které máte s těmito údaji spojené.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním údajů v souladu s těmito zásadami. Pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese aventuro.cz.
Shromažďování a používání informací
Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.
Typy shromažďovaných údajů
Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby (“osobní údaje”). Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

– e-mailovou adresu
– Jméno a příjmení
– telefonní číslo
– Soubory cookie a údaje o používání

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba využívána (“údaje o používání”). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší Služby, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Údaje o sledování a souborech cookie

Ke sledování aktivity na naší Službě a uchovávání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie.
Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Sledovacími technologiemi jsou také majáky, značky a skripty, které slouží ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby.
Svému prohlížeči můžete dát pokyn k odmítnutí všech souborů cookie nebo k označení, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:
– Soubory cookie relace. Soubory cookie relace používáme k provozování naší Služby.
– Preferenční soubory cookie. Preferenční soubory cookie používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.
– Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití údajů

Aventuro.cz používá shromážděné údaje k různým účelům:
– K poskytování a údržbě služby
– Abychom vás informovali o změnách naší Služby
– Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete.
– K poskytování péče o zákazníky a podpory
– K poskytování analýz nebo cenných informací, abychom mohli Službu zlepšovat
– monitorovat používání Služby
– Abychom mohli odhalovat, předcházet a řešit technické problémy

Přenos údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo tuto zemi a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně Osobních údajů, přenášíme a zpracováváme tam.
Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje poskytnutí takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.
aventuro.cz podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistil, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů se neuskuteční do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.
Zveřejnění údajů

Právní požadavky

Společnost aventuro.cz může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je to nezbytné pro:
– splnění zákonné povinnosti
– K ochraně a obraně práv nebo majetku aventuro.cz
– K prevenci nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se službou
– K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti.
– K ochraně před právní odpovědností

Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Poskytovatelé služeb

Můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran k usnadnění naší Služby (“Poskytovatelé služeb”), k poskytování Služby naším jménem, k provádění služeb souvisejících se Službou nebo k pomoci při analýze způsobu využívání naší Služby.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Analytika

K monitorování a analýze používání naší služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděné údaje používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Zpřístupnění vaší aktivity na Službě službě Google Analytics můžete odmítnout instalací doplňku prohlížeče Google Analytics opt-out. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby sdílel informace o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.
Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Piwik nebo Matomo

Piwik nebo Matomo je webová analytická služba. Jejich stránku se zásadami ochrany osobních údajů můžete navštívit zde: https://matomo.org/privacy-policy.

Clicky

Clicky je webová analytická služba. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Clicky si můžete přečíst zde: https://clicky.com/terms.

Statcounter

Statcounter je nástroj pro analýzu návštěvnosti webu. Zásady ochrany osobních údajů pro Statcounter si můžete přečíst zde: https://statcounter.com/about/legal/.

Mixpanel

Mixpanel poskytuje společnost Mixpanel Inc.

Odhlášením můžete společnosti Mixpanel zabránit v používání vašich údajů pro analytické účely. Chcete-li se ze služby Mixpanel odhlásit, navštivte tuto stránku: https://mixpanel.com/optout/.
Další informace o tom, jaký typ informací společnost Mixpanel shromažďuje, naleznete na stránce Podmínky používání společnosti Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.
Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje osoby mladší 18 let (“děti”).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše Děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na naší službě a aktualizujeme “datum účinnosti” v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:
– e-mailem: info@aventuro.cz